En cumprimento da normativa de datos de carácter persoal e de acordo coa L.O. 15/1999, os datos de carácter persoal achegados a través da cumplimentación do formulario desta páxina web formarán parte dun ficheiro propiedade de MECANIZADOS MOAN S.L.

Ao enviar estes datos, o usuario ou cliente dá o seu consentimento para que formen parte de devandito ficheiro que ten como finalidade o envío de comunicacións de carácter comercial ou informativo.

En cumprimento desta lei MECANIZADOS MOAN S.L. non realizará ningunha cesión total ou parcial de devanditos datos a ningunha empresa ou organización nin os utilizará para outro fin que non sexa o descrito no parágrafo anterior.

O titular dos datos poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos e prazos establecidos pola L.O. 15/1999, dirixíndose a:

MECANIZADOS MOAN S.L.
Avda. Manuel Platas Varela, 183
C.P. 15141
Villarrodis, Arteixo (A Coruña)
Tel. + 34 981 647 550
Fax. + 34 981 647 551