Maquinaria e Instalaciones

Mecanizados Moan conta con dous centros produtivos cunha superficie total de 3.400 metros cadrados. Un deles destinado ao Mecanizado, cunha superficie de 800 metros cadrados e situado próximo á localidade de Arteixo (A Coruña). Outro centro, con 2.600 metros cadrados, está na Coruña e se desenvolven as labores de Oficina Técnica e Calderería (ver localizacións).

 

Estas instalacións reúnen tódalas cualidades necesarias, en canto a materiais de construción e servizos urbanísticos, para o correcto desenvolvemento da actividade industrial.

Área de Mecanizado

Área de Calderería

Maquinaria auxiliar

Equipamento informático