A Web de MECANIZADOS MOAN S.L. ten como finalidade informar dos produtos, servizos e novidades que ofrece aos clientes actuais así como a novos usuarios.

MECANIZADOS MOAN S.L. está inscrito no rexistro mercantil da Coruña, Libro de Sociedades Tomo 2399, Folla C-25565, Folio 94, Inscrip. 1ª CIF: B15756448.

MECANIZADOS MOAN S.L. é o titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta Web. En caso de non ser o titular, MECANIZADOS MOAN S.L. dispón dos permisos necesarios para a utilización de calquera tipo, sen consentimento por escrito, por parte dos responsables de MECANIZADOS MOAN S.L.

MECANIZADOS MOAN S.L. rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito a realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) de contidos que crea oportunas sen previo aviso.

MECANIZADOS MOAN*S.L. non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante enlaces a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

MECANIZADOS MOAN S.L. non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos da Web.