FEDER

Ampliación de capacidade

Mecanizados Moan, S.L. leva a cabo un proxecto de Ampliación que lle permitirá ampliar a súa capacidade de mecanizado de pezas e compoñentes de maquinaria industrial con maior grao de complexidade.

O proxecto responde á necesidade de adaptarse aos requirimentos do mercado e aos obxectivos de expansión da empresa para o futuro, que pasan polo logro dos obxectivos comerciais fixados pola dirección: ampliación da capacidade, ampliación da oferta de produtos e servizos e ampliación do mercado obxectivo cara a outros sectores.

Este proxecto contou para a súa execución cunha axuda do IGAPE, ao amparo da convocatoria de Axudas a investimentos xeradoras de emprego (Resolución de 19/05/2017), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, con número de expediente IG228.2017.1.26

Ampliación de capacidade e mellora tecnolóxica

Mecanizados Moan, S.L. leva a cabo un proxecto de Ampliación e mellora das súas instalacións que lle permitirá mellorar a área de mecanizado así como ampliar a súa capacidade produción.
O proxecto responde á necesidade de adaptarse aos requirimentos do mercado e aos obxectivos de expansión da empresa para o futuro, que pasan polo logro dos obxectivos comerciais fixados pola dirección: ampliación da capacidade, ampliación da oferta de produtos e servizos e ampliación do mercado obxectivo cara a outros sectores.
Este proxecto contou para a súa execución cunha axuda do IGAPE, ao amparo da convocatoria de Axudas a proxectos de investimento xeradores de emprego (Resolución de 28/12/2015), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, con número de expediente IG228.2016.1.10.